Dołącz do Stowarzyszenia

Aby dołączyć do Stowarzyszenia Forum Środowisk Sztuki Tańca:

  • Po zapoznaniu się ze Statutem, wypełnij Deklarację Członkowską i wyślij podpisany skan lub zdjęcie dobrej jakości na adres zarzad@stowarzyszeniatanca.org
  • Otrzymasz maila od nas z decyzją Zarządu o przyjęciu do Stowarzyszenia
  • Opłać składkę członkowską w wysokości 100 PLN (składka ulgowa 50 zł dla studentów, doktorantów i emerytów) za rok kalendarzowy na konto FORUM ŚRODOWISK SZTUKI TAŃCA 86 1600 1462 1882 9528 6000 0001 z dopiskiem "Składka Członkowska za <rok> <imię i nazwisko>"
  • Opłata pierwszej składki jest obowiązkowa od dnia mailowego lub osobistego przyjęcia deklaracji przez Zarząd

pobierz Deklarację Członkowską

Statut

Przed dołączeniem do Stowarzyszenia prosimy 
zapoznaj się z naszym Statutem

Bądź pobierz pełen dokument:
strony: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Kontakt

Napisz do nas jeśli masz pytania do Stowarzyszenia albo chcesz wejść z nami we współpracę.