Jednym w postulatów Forum Tańca po pierwszych wynikach ankiet skierowanych do IMIT było udzielenie indywidualnego wsparcia zawodowego ( m.in. dot. dostępnych form pomocy finansowej) i psychologicznego środowisku tanecznemu podczas okresu epidemii.

Instytut Muzyki i Tańca ogłosił program “WspieraMY”: link do ogłoszenia

Zachęcamy do zapisywania się na konsultacje i dziękujemy IMiT za ten program.

Kontakt w sprawach związanych z pakietem: Joanna Rowicka z Pracowni Edukacji i Psychologii Muzyki Instytutu Muzyki i Tańca: edukacja@imit.org.pl


 , , , , , , ,