Post

IMiT uwzględnia postulaty Forum Tańca

Jednym w postulatów Forum Tańca po pierwszych wynikach ankiet skierowanych do IMIT było udzielenie indywidualnego wsparcia zawodowego ( m.in. dot. dostępnych form pomocy finansowej) i psychologicznego środowisku tanecznemu podczas okresu epidemii. Instytut Muzyki i Tańca ogłosił program “WspieraMY”: link do ogłoszenia

Post

Apel wraz z Gildią Reżyserów

Forum Tańca podpisało apel zainicjowany przez Gildia Polskich Reżyserek i Reżyserów do Wicepremier, Minister Rozwoju Pani Jadwigi Emilewicz. Pospisały go 23 organizacje branżowe reprezentujące większość zawodów sektora kultury.