Jednym w postulatów Forum Tańca po pierwszych wynikach ankiet skierowanych do IMIT było udzielenie indywidualnego wsparcia zawodowego ( m.in. dot. dostępnych form pomocy finansowej) i psychologicznego środowisku tanecznemu podczas okresu epidemii. Instytut Muzyki i Tańca ogłosił program “WspieraMY”: link do ogłoszenia