Adam Kamiński 2
Adam Kamiński 2
Adam Kamiński 2

Adam Kamiński

kurator, animator kultury
członek Komisji Weryfikacyjnej Stowarzyszenia Forum Środowisk Sztuki Tańca

Adam Kamiński

kurator, animator kultury
członek Komisji Weryfikacyjnej Stowarzyszenia Forum Środowisk Sztuki Tańca

Adam Kamiński

kurator, animator kultury
członek Komisji Weryfikacyjnej Stowarzyszenia Forum Środowisk Sztuki Tańca

Kurator Laboratorium Ruchu ESK 2016, Mandala Performance Festival, prezes stowarzyszenia Jest Człowiek, animator kultury. Koordynator licznych projektów z zakresu sztuki performance i tańca współczesnego min: ,,Młodzieżowa Akademia Kulturalno – Społeczna”, ,,Sztuka w akcji" , ,, Wibracje Taneczne", ,, Atuty sztuki" ,, Sztuka Aktywności". Organizator warsztatów tanecznych z udziałem polskich i zagranicznych choreografów i tancerzy. Absolwent studiów podyplomowych ''Administracja i przedsiębiorczość w kulturze” w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Służb Publicznych. Współorganizator pokazów performance we wrocławskich galeriach sztuki (Galeria Miejska, Galeria Entropia), klubach artystycznych (Klub Firlej) i w miejscach publicznych. Kurator projektu Wrocław Tańczący. Członek Jury Polskiej Platformy Tańca w 2008 i w 2014 roku. Od 1997r prowadzi zespół teatralny oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością umysłową z wykorzystaniem aktywnych metod pracy, dramy. Uczestnik licznych warsztatów tanecznych, choreoterapeutycznych, terapii przez ruch prowadzonych min przez: Joan Laage, Emily Daughtridge, Ryuzo Fukuharę, Martinę Stirn.

Kurator programu performatywnego na festiwalu ,,Poznań Poetów” w 2009 roku. Członek Otwartego Forum Środowisk Sztuki Tańca. Kurator programu tanecznego Interdyscyplinary Fringe Festival. Członek komisji przyznającej granty w ramach programu Instytutu Teatralnego „Lato w teatrze – taniec” – 2012 r. Członek komisji ds. stypendiów w kategorii upowszechniania kultury w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.(2012 – 2014). Współpraca z portalem KulturaOnline – 2013-2014, pisanie tekstów o tańcu współczesnym. Współpraca z magazynem Ludzka sprawa – 2013-2015 – pisanie tekstów o sztuce tańca i artykułów społeczno–kulturalnych. Laureat Nagrody Specjalnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie upowszechniania polskiej kultury - 2013. Koordynator wrocławskiej edycji projektu - SEZON NADRENII PÓŁNOCNEJ WESTFALII (NRW) W POLSCE - Taniec z Nadrenii Północnej Westfalii (NRW) w Polsce / Centrum Sztuki Impart – 2011. Kurator pilotażowego projektu z zakresu edukacji tanecznej „Myśl w ruchu” prowadzonego przez Instytut Muzyki i Tańca – w 2011, kurator II edycji – 2012, kurator III edycji – 2014. Kurator programu promującego polski taniec w ramach programu IMiT „Scena dla tańca” w 2011 i w 2012 roku. Koordynator projektów artystycznych: Przenikanie, Twórcza Dyspozycja. Stypendysta MKiDN w 2017 roku. Kurator 2 edycji Sceny Tańca Studio w 2017 r i w 2018 roku wspólnie z Anną Królicą. Od 2015 roku koordynuje projekt edukacyjno- artystyczny ,,Wspieranie rozwoju osobistego i społecznego uczniów wrocławskich szkół”

Kurator Laboratorium Ruchu ESK 2016, Mandala Performance Festival, prezes stowarzyszenia Jest Człowiek, animator kultury. Koordynator licznych projektów z zakresu sztuki performance i tańca współczesnego min: ,,Młodzieżowa Akademia Kulturalno – Społeczna”, ,,Sztuka w akcji" , ,, Wibracje Taneczne", ,, Atuty sztuki" ,, Sztuka Aktywności". Organizator warsztatów tanecznych z udziałem polskich i zagranicznych choreografów i tancerzy. Absolwent studiów podyplomowych ''Administracja i przedsiębiorczość w kulturze” w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Służb Publicznych. Współorganizator pokazów performance we wrocławskich galeriach sztuki (Galeria Miejska, Galeria Entropia), klubach artystycznych (Klub Firlej) i w miejscach publicznych. Kurator projektu Wrocław Tańczący. Członek Jury Polskiej Platformy Tańca w 2008 i w 2014 roku. Od 1997r prowadzi zespół teatralny oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością umysłową z wykorzystaniem aktywnych metod pracy, dramy. Uczestnik licznych warsztatów tanecznych, choreoterapeutycznych, terapii przez ruch prowadzonych min przez: Joan Laage, Emily Daughtridge, Ryuzo Fukuharę, Martinę Stirn.

Kurator programu performatywnego na festiwalu ,,Poznań Poetów” w 2009 roku. Członek Otwartego Forum Środowisk Sztuki Tańca. Kurator programu tanecznego Interdyscyplinary Fringe Festival. Członek komisji przyznającej granty w ramach programu Instytutu Teatralnego „Lato w teatrze – taniec” – 2012 r. Członek komisji ds. stypendiów w kategorii upowszechniania kultury w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.(2012 – 2014). Współpraca z portalem KulturaOnline – 2013-2014, pisanie tekstów o tańcu współczesnym. Współpraca z magazynem Ludzka sprawa – 2013-2015 – pisanie tekstów o sztuce tańca i artykułów społeczno–kulturalnych. Laureat Nagrody Specjalnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie upowszechniania polskiej kultury - 2013. Koordynator wrocławskiej edycji projektu - SEZON NADRENII PÓŁNOCNEJ WESTFALII (NRW) W POLSCE - Taniec z Nadrenii Północnej Westfalii (NRW) w Polsce / Centrum Sztuki Impart – 2011. Kurator pilotażowego projektu z zakresu edukacji tanecznej „Myśl w ruchu” prowadzonego przez Instytut Muzyki i Tańca – w 2011, kurator II edycji – 2012, kurator III edycji – 2014. Kurator programu promującego polski taniec w ramach programu IMiT „Scena dla tańca” w 2011 i w 2012 roku. Koordynator projektów artystycznych: Przenikanie, Twórcza Dyspozycja. Stypendysta MKiDN w 2017 roku. Kurator 2 edycji Sceny Tańca Studio w 2017 r i w 2018 roku wspólnie z Anną Królicą. Od 2015 roku koordynuje projekt edukacyjno- artystyczny ,,Wspieranie rozwoju osobistego i społecznego uczniów wrocławskich szkół”

Kurator Laboratorium Ruchu ESK 2016, Mandala Performance Festival, prezes stowarzyszenia Jest Człowiek, animator kultury. Koordynator licznych projektów z zakresu sztuki performance i tańca współczesnego min: ,,Młodzieżowa Akademia Kulturalno – Społeczna”, ,,Sztuka w akcji" , ,, Wibracje Taneczne", ,, Atuty sztuki" ,, Sztuka Aktywności". Organizator warsztatów tanecznych z udziałem polskich i zagranicznych choreografów i tancerzy. Absolwent studiów podyplomowych ''Administracja i przedsiębiorczość w kulturze” w Dolnośląskiej Wyższej Szkole Służb Publicznych. Współorganizator pokazów performance we wrocławskich galeriach sztuki (Galeria Miejska, Galeria Entropia), klubach artystycznych (Klub Firlej) i w miejscach publicznych. Kurator projektu Wrocław Tańczący. Członek Jury Polskiej Platformy Tańca w 2008 i w 2014 roku. Od 1997r prowadzi zespół teatralny oraz warsztaty dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością umysłową z wykorzystaniem aktywnych metod pracy, dramy. Uczestnik licznych warsztatów tanecznych, choreoterapeutycznych, terapii przez ruch prowadzonych min przez: Joan Laage, Emily Daughtridge, Ryuzo Fukuharę, Martinę Stirn.

Kurator programu performatywnego na festiwalu ,,Poznań Poetów” w 2009 roku. Członek Otwartego Forum Środowisk Sztuki Tańca. Kurator programu tanecznego Interdyscyplinary Fringe Festival. Członek komisji przyznającej granty w ramach programu Instytutu Teatralnego „Lato w teatrze – taniec” – 2012 r. Członek komisji ds. stypendiów w kategorii upowszechniania kultury w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.(2012 – 2014). Współpraca z portalem KulturaOnline – 2013-2014, pisanie tekstów o tańcu współczesnym. Współpraca z magazynem Ludzka sprawa – 2013-2015 – pisanie tekstów o sztuce tańca i artykułów społeczno–kulturalnych. Laureat Nagrody Specjalnej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie upowszechniania polskiej kultury - 2013. Koordynator wrocławskiej edycji projektu - SEZON NADRENII PÓŁNOCNEJ WESTFALII (NRW) W POLSCE - Taniec z Nadrenii Północnej Westfalii (NRW) w Polsce / Centrum Sztuki Impart – 2011. Kurator pilotażowego projektu z zakresu edukacji tanecznej „Myśl w ruchu” prowadzonego przez Instytut Muzyki i Tańca – w 2011, kurator II edycji – 2012, kurator III edycji – 2014. Kurator programu promującego polski taniec w ramach programu IMiT „Scena dla tańca” w 2011 i w 2012 roku. Koordynator projektów artystycznych: Przenikanie, Twórcza Dyspozycja. Stypendysta MKiDN w 2017 roku. Kurator 2 edycji Sceny Tańca Studio w 2017 r i w 2018 roku wspólnie z Anną Królicą. Od 2015 roku koordynuje projekt edukacyjno- artystyczny ,,Wspieranie rozwoju osobistego i społecznego uczniów wrocławskich szkół”