Jadwiga Majewska 2
Jadwiga Majewska 2
Jadwiga Majewska 2

Jadwiga Grabowska (Majewska)

krytyk, badacz, tłumacz, kurator, dramaturg, taneczny aktywista
członek Zarządu Stowarzyszenia Forum Środowisk Sztuki Tańca
kierownik Działu Naukowo-Wydawniczego w Instytucie Teatralnym im. Z. Raszewskiego

Jadwiga Grabowska (Majewska)

krytyk, badacz, tłumacz, kurator, dramaturg, taneczny aktywista
członek Zarządu Stowarzyszenia Forum Środowisk Sztuki Tańca
kierownik Działu Naukowo-Wydawniczego w Instytucie Teatralnym im. Z. Raszewskiego

Jadwiga Grabowska (Majewska)

krytyk, badacz, tłumacz, kurator, dramaturg, taneczny aktywista
członek Zarządu Stowarzyszenia Forum Środowisk Sztuki Tańca

kierownik Działu Naukowo-Wydawniczego w  
Instytucie Teatralnym im. Z. Raszewskiego

Ukończyła religioznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim, na którym gościnnie wykładała w latach 2009-2018 w Katedrze Teatru i Dramatu (gdzie aktualnie pracuje nad doktoratem), oraz Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych. Wykładała też na Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu (2017-2019), oraz gościnnie na zagranicznych uniwersytetach. Pisuje o tańcu, teatrze, sztukach plastycznych, interdyscyplinarności sztuk performatywnych. Publikowała w miesięczniku „Teatr” – gdzie jest stałą współpracowniczką i autorką bloków monograficznych poświęconych tańcowi – oraz w „Didaskaliach”. Publikowała także m.in. w „Znaku”, „Res Publice Nowej”, „Arttaku”, „Kulturze Enter”, „dwutygodniku.pl”.

Wykłada i prowadzi warsztaty na temat historii i teorii tańca oraz pisania o tańcu. Autorka książki The Body Revolving the Stage. New Dance in New Poland (IT, Warszawa, 2011). Jest autorką pierwszego w historii Raportu o stanie tańca w Polsce (wraz z Joanną Szymajdą), przygotowanego na VI Kongres Kultury Polskiej. Jest członkiem rady redakcyjnej „Słownik tańca XX i XXI wieku“, opracowywanego w ramach grantu pod kierownictwem Prof. Małgorzaty Leyko. Prowadziła jako kuratorka wiele polskich i międzynarodowych projektów artystycznych, badawczych i edukacyjne m.in. w Izraelu, we Włoszech, na Węgrzech, w Czechach, na Słowacji, Białorusi, Ukrainie, Armenii i Gruzjii, Turcji (m.in. SPAZIO, VISEGRAD DANCE EXCHANGE, pomysłodawca i współtwórca „Terytoria Choreografii – Partnerstwo wschodnie”). Zasiada w jury polskich ( 2010, 2014) i międzynarodowych konkursów i platform tanecznych. Od 2009 doradza jako ekspert MKiDN. Wyróżniona nagrodami i stypendiami m. in. 2013 – nagroda MKiDN Za szczególny wkład w rozwój tańca współczesnego w Polsce, Nagroda Live Arts Festival, NYC 2012, stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2011, 2018, w ramach których opracowała dwie antologie tekstów o tańcu współczesnym. Świadomość ruchu. Teksty o tańcu współczesnym.(ha!art, Kraków, 2013), My Taniec. Antologia polskiej krytyki tańca po 1989 roku.(Centrum Sztuki Mościce, Tarnów, 2013), oraz Taniec (swa)wolny. Polska krytyka tańca okresu Dwudziestolecia Międzywojennego (publikacja początek 2021), przetłumaczyła (wraz z Arturem Grabowskim) Terpsychorę w tenisówkach Sally Banes (PWM, Kraków, 2013). Członek pierwszej Rady Programowej Instytutu Muzyki i Tańca (2010-2013).

Autorka i kuratorka MAKT - Mobilnej Akademii Krytyki Tańca, powołała do życia Międzynarodowy Festiwal Tańca Współczesnego Kroki w Krakowie, który prowadziła wraz z Katarzyną Bester, a potem samodzielnie (2013-2018), a wraz z Mikołajem Mikołajczykiem Scenę Tańca Studio w Teatrze Studio w Warszawie, której była również kuratorką 10 edycji (2015-2016). Jest członkiem Dance Critics Association, Congress of Research in Dance, The International Dance Council CID, Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych, Polskiego Forum Choreologicznego oraz członkiem założycielem Stowarzyszenia Forum Środowisk Sztuki Tańca, w którym pełni funkcję prezesa. Od października 2019 pracuje jako kierownik Działu Naukowo-Wydawniczego w Instytucie Teatralnym im. Z. Raszewskiego w Warszawie.

Ukończyła religioznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim, na którym gościnnie wykładała w latach 2009-2018 w Katedrze Teatru i Dramatu (gdzie aktualnie pracuje nad doktoratem), oraz Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych. Wykładała też na Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu (2017-2019), oraz gościnnie na zagranicznych uniwersytetach. Pisuje o tańcu, teatrze, sztukach plastycznych, interdyscyplinarności sztuk performatywnych. Publikowała w miesięczniku „Teatr” – gdzie jest stałą współpracowniczką i autorką bloków monograficznych poświęconych tańcowi – oraz w „Didaskaliach”. Publikowała także m.in. w „Znaku”, „Res Publice Nowej”, „Arttaku”, „Kulturze Enter”, „dwutygodniku.pl”.

Wykłada i prowadzi warsztaty na temat historii i teorii tańca oraz pisania o tańcu. Autorka książki The Body Revolving the Stage. New Dance in New Poland (IT, Warszawa, 2011). Jest autorką pierwszego w historii Raportu o stanie tańca w Polsce (wraz z Joanną Szymajdą), przygotowanego na VI Kongres Kultury Polskiej. Jest członkiem rady redakcyjnej „Słownik tańca XX i XXI wieku“, opracowywanego w ramach grantu pod kierownictwem Prof. Małgorzaty Leyko. Prowadziła jako kuratorka wiele polskich i międzynarodowych projektów artystycznych, badawczych i edukacyjne m.in. w Izraelu, we Włoszech, na Węgrzech, w Czechach, na Słowacji, Białorusi, Ukrainie, Armenii i Gruzjii, Turcji (m.in. SPAZIO, VISEGRAD DANCE EXCHANGE, pomysłodawca i współtwórca „Terytoria Choreografii – Partnerstwo wschodnie”). Zasiada w jury polskich ( 2010, 2014) i międzynarodowych konkursów i platform tanecznych. Od 2009 doradza jako ekspert MKiDN. Wyróżniona nagrodami i stypendiami m. in. 2013 – nagroda MKiDN Za szczególny wkład w rozwój tańca współczesnego w Polsce, Nagroda Live Arts Festival, NYC 2012, stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2011, 2018, w ramach których opracowała dwie antologie tekstów o tańcu współczesnym. Świadomość ruchu. Teksty o tańcu współczesnym.(ha!art, Kraków, 2013), My Taniec. Antologia polskiej krytyki tańca po 1989 roku.(Centrum Sztuki Mościce, Tarnów, 2013), oraz Taniec (swa)wolny. Polska krytyka tańca okresu Dwudziestolecia Międzywojennego (publikacja początek 2021), przetłumaczyła (wraz z Arturem Grabowskim) Terpsychorę w tenisówkach Sally Banes (PWM, Kraków, 2013). Członek pierwszej Rady Programowej Instytutu Muzyki i Tańca (2010-2013).

Autorka i kuratorka MAKT - Mobilnej Akademii Krytyki Tańca, powołała do życia Międzynarodowy Festiwal Tańca Współczesnego Kroki w Krakowie, który prowadziła wraz z Katarzyną Bester, a potem samodzielnie (2013-2018), a wraz z Mikołajem Mikołajczykiem Scenę Tańca Studio w Teatrze Studio w Warszawie, której była również kuratorką 10 edycji (2015-2016). Jest członkiem Dance Critics Association, Congress of Research in Dance, The International Dance Council CID, Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych, Polskiego Forum Choreologicznego oraz członkiem założycielem Stowarzyszenia Forum Środowisk Sztuki Tańca, w którym pełni funkcję prezesa. Od października 2019 pracuje jako kierownik Działu Naukowo-Wydawniczego w Instytucie Teatralnym im. Z. Raszewskiego w Warszawie.

Ukończyła religioznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim, na którym gościnnie wykładała w latach 2009-2018 w Katedrze Teatru i Dramatu (gdzie aktualnie pracuje nad doktoratem), oraz Katedrze Antropologii Literatury i Badań Kulturowych. Wykładała też na Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie, na Wydziale Teatru Tańca w Bytomiu (2017-2019), oraz gościnnie na zagranicznych uniwersytetach. Pisuje o tańcu, teatrze, sztukach plastycznych, interdyscyplinarności sztuk performatywnych. Publikowała w miesięczniku „Teatr” – gdzie jest stałą współpracowniczką i autorką bloków monograficznych poświęconych tańcowi – oraz w „Didaskaliach”. Publikowała także m.in. w „Znaku”, „Res Publice Nowej”, „Arttaku”, „Kulturze Enter”, „dwutygodniku.pl”.

Wykłada i prowadzi warsztaty na temat historii i teorii tańca oraz pisania o tańcu. Autorka książki The Body Revolving the Stage. New Dance in New Poland (IT, Warszawa, 2011). Jest autorką pierwszego w historii Raportu o stanie tańca w Polsce (wraz z Joanną Szymajdą), przygotowanego na VI Kongres Kultury Polskiej. Jest członkiem rady redakcyjnej „Słownik tańca XX i XXI wieku“, opracowywanego w ramach grantu pod kierownictwem Prof. Małgorzaty Leyko. Prowadziła jako kuratorka wiele polskich i międzynarodowych projektów artystycznych, badawczych i edukacyjne m.in. w Izraelu, we Włoszech, na Węgrzech, w Czechach, na Słowacji, Białorusi, Ukrainie, Armenii i Gruzjii, Turcji (m.in. SPAZIO, VISEGRAD DANCE EXCHANGE, pomysłodawca i współtwórca „Terytoria Choreografii – Partnerstwo wschodnie”). Zasiada w jury polskich ( 2010, 2014) i międzynarodowych konkursów i platform tanecznych. Od 2009 doradza jako ekspert MKiDN. Wyróżniona nagrodami i stypendiami m. in. 2013 – nagroda MKiDN Za szczególny wkład w rozwój tańca współczesnego w Polsce, Nagroda Live Arts Festival, NYC 2012, stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2011, 2018, w ramach których opracowała dwie antologie tekstów o tańcu współczesnym. Świadomość ruchu. Teksty o tańcu współczesnym.(ha!art, Kraków, 2013), My Taniec. Antologia polskiej krytyki tańca po 1989 roku.(Centrum Sztuki Mościce, Tarnów, 2013), oraz Taniec (swa)wolny. Polska krytyka tańca okresu Dwudziestolecia Międzywojennego (publikacja początek 2021), przetłumaczyła (wraz z Arturem Grabowskim) Terpsychorę w tenisówkach Sally Banes (PWM, Kraków, 2013). Członek pierwszej Rady Programowej Instytutu Muzyki i Tańca (2010-2013).

Autorka i kuratorka MAKT - Mobilnej Akademii Krytyki Tańca, powołała do życia Międzynarodowy Festiwal Tańca Współczesnego Kroki w Krakowie, który prowadziła wraz z Katarzyną Bester, a potem samodzielnie (2013-2018), a wraz z Mikołajem Mikołajczykiem Scenę Tańca Studio w Teatrze Studio w Warszawie, której była również kuratorką 10 edycji (2015-2016). Jest członkiem Dance Critics Association, Congress of Research in Dance, The International Dance Council CID, Polskiego Towarzystwa Badań Teatralnych, Polskiego Forum Choreologicznego oraz członkiem założycielem Stowarzyszenia Forum Środowisk Sztuki Tańca, w którym pełni funkcję prezesa. Od października 2019 pracuje jako kierownik Działu Naukowo-Wydawniczego w Instytucie Teatralnym im. Z. Raszewskiego w Warszawie.