Ryszard Kalinowski
Ryszard Kalinowski
Ryszard Kalinowski

Ryszard Kalinowski

tancerz, choreograf, pedagog
członek Zarządu Stowarzyszenia Forum Środowisk Sztuki Tańca
kierownik  Lubelskiego Teatru Tańca
organizator festiwalu Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca

Ryszard Kalinowski

tancerz, choreograf, pedagog
członek Zarządu Stowarzyszenia Forum Środowisk Sztuki Tańca
kierownik  Lubelskiego Teatru Tańca
organizator festiwalu Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca

Ryszard Kalinowski

tancerz, choreograf, pedagog
członek Zarządu Stowarzyszenia Forum Środowisk Sztuki Tańca

kierownik
Lubelskiego Teatru Tańca

organizator festiwalu
Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – specjalności teatr i taniec na kierunku pedagogika kulturalno-oświatowa Wydziału Pedagogiki i Psychologii (1994). W latach 1992-1993 był uczniem/aktorem w teatrze pantomimy Haliny Studniarz w Lublinie. W latach 1993-2001 był tancerzem Grupy Tańca Współczesnego Politechniki Lubelskiej pod kierunkeim Hanny Strzemieckiej. Od roku 2001 należy do zespołu Lubelskiego Teatru Tańca, którego kierownikiem jest od 2006 roku.

W latach 2009-2011 pełnił funkcję partnera-koordynatora projektu Leonardo da Vinci „Tour d'Europe des Choregraphes”. W roku 2011 był koordynatorem panelu Instytucje i sieci tańca: potrzeba, szansa, konieczność? podczas I Kongresu Tańca w Warszawie. Kurator projektów promujących polski taniec za wschodnią granicą kraju: „kierunek – wschód, stacja – taniec” (2015), „Terytoria choreografii” (2016, 2018), „Artil” (2019).

Wraz z zespołem Lubelskiego Teatru Tańca jest organizatorem Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca w Lublinie (23 edycje od roku 1997).

Trzykrotnie otrzymał wyróżnienia za swoją działalność na polu kultury i tańca w Lublinie, tj. Nagrodę Prezydenta Miasta Lublin za całokształt pracy w dziedzinie kultury (2001), Nagrodą Teatralną Prezydenta Miasta Lublin za twórczość artystyczną i działalność kulturalną na rzecz miasta (2003) oraz Medal 700-lecia Miasta Lublina (2017).

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – specjalności teatr i taniec na kierunku pedagogika kulturalno-oświatowa Wydziału Pedagogiki i Psychologii (1994). W latach 1992-1993 był uczniem/aktorem w teatrze pantomimy Haliny Studniarz w Lublinie. W latach 1993-2001 był tancerzem Grupy Tańca Współczesnego Politechniki Lubelskiej pod kierunkeim Hanny Strzemieckiej. Od roku 2001 należy do zespołu Lubelskiego Teatru Tańca, którego kierownikiem jest od 2006 roku.

W latach 2009-2011 pełnił funkcję partnera-koordynatora projektu Leonardo da Vinci „Tour d'Europe des Choregraphes”. W roku 2011 był koordynatorem panelu Instytucje i sieci tańca: potrzeba, szansa, konieczność? podczas I Kongresu Tańca w Warszawie. Kurator projektów promujących polski taniec za wschodnią granicą kraju: „kierunek – wschód, stacja – taniec” (2015), „Terytoria choreografii” (2016, 2018), „Artil” (2019).

Wraz z zespołem Lubelskiego Teatru Tańca jest organizatorem Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca w Lublinie (23 edycje od roku 1997).

Trzykrotnie otrzymał wyróżnienia za swoją działalność na polu kultury i tańca w Lublinie, tj. Nagrodę Prezydenta Miasta Lublin za całokształt pracy w dziedzinie kultury (2001), Nagrodą Teatralną Prezydenta Miasta Lublin za twórczość artystyczną i działalność kulturalną na rzecz miasta (2003) oraz Medal 700-lecia Miasta Lublina (2017).

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – specjalności teatr i taniec na kierunku pedagogika kulturalno-oświatowa Wydziału Pedagogiki i Psychologii (1994). W latach 1992-1993 był uczniem/aktorem w teatrze pantomimy Haliny Studniarz w Lublinie. W latach 1993-2001 był tancerzem Grupy Tańca Współczesnego Politechniki Lubelskiej pod kierunkeim Hanny Strzemieckiej. Od roku 2001 należy do zespołu Lubelskiego Teatru Tańca, którego kierownikiem jest od 2006 roku.

W latach 2009-2011 pełnił funkcję partnera-koordynatora projektu Leonardo da Vinci „Tour d'Europe des Choregraphes”. W roku 2011 był koordynatorem panelu Instytucje i sieci tańca: potrzeba, szansa, konieczność? podczas I Kongresu Tańca w Warszawie. Kurator projektów promujących polski taniec za wschodnią granicą kraju: „kierunek – wschód, stacja – taniec” (2015), „Terytoria choreografii” (2016, 2018), „Artil” (2019).

Wraz z zespołem Lubelskiego Teatru Tańca jest organizatorem Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca w Lublinie (23 edycje od roku 1997).

Trzykrotnie otrzymał wyróżnienia za swoją działalność na polu kultury i tańca w Lublinie, tj. Nagrodę Prezydenta Miasta Lublin za całokształt pracy w dziedzinie kultury (2001), Nagrodą Teatralną Prezydenta Miasta Lublin za twórczość artystyczną i działalność kulturalną na rzecz miasta (2003) oraz Medal 700-lecia Miasta Lublina (2017).