Członkowie Stowarzyszenia

Marta Ankiersztejn
fotograf tańca

Agnieszka Barańska
Krakowskie Centrum Choreograficzne

Aleksandra Borys
performerka, choreografka, publicystka

Emila Biskupik
tancerka, akrobatka, choreograf, pedagog tańca

Anna Burek
tancerka, pedagog tańca

Hygin Delimat
tancerz, choreograf

Magdalena Dolata
tancerka, pedagog tańca, choreograf

Julia Dondziło
tancerka, choreograf

Jadwiga Majewska (Grabowska)
krytyk, badacz, tłumacz, kurator, dramaturg, taneczny aktywista, kierownik Działu Naukowo-Wydawniczego w Instytucie Teatralnym im. Z. Raszewskiego, Zarząd Forum Tańca

Sebastian Flegiel
tancerz, pedagog tańca

Krzysztof Hliniak
badacz tańca

Agnieszka Janicka
tancerka, choreograf, wykładowca akademicki

Włodzimierz Kaczkowski
kurator, reżyser, dyrektor festiwalu i teatru Zawirowania

Anna Kamińska
tancerka, choreograf

Katarzyna Klimczak
tancerka, pedagog tańca

Wojciech Klimczyk
badacz tańca, wykładowca akademicki

Maciej Kuźmiński
choreograf, producent, pedagog i wykładowca akademicki
architekt i kierownik Polskiej Sieci Tańca, Zarząd Forum Tańca

Aleksandra Machnik
producentka tańca

Janusz Marek
kurator, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Sztuk Performatywnych ROZDROŻE, kierownik działu sztuk performatywnych Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski

Sonia Nieśpiałowska-Owczarek
niezależna producentka i kuratorka tańca, autorka publikacji o tańcu
członkini zarządu Forum Tańca

Michał Ratajski
tancerz, choreograf, wykładowca akademicki, kurator Sceny Tańca AOIA, prezes Fundacji KIJO, dyrektor Teatru Tańca KIJO, dyrektor FRU Festiwalu, współtwórca Akademii Kontakt Improwizacji - AKI

Anna Opłocka
badaczka tańca

Aleksandra Osowicz
tancerka, choreografka, członkini kolektywu Centrum w Ruchu

Anna Piotrowska
tancerka, choreograf, dyrektor teatru Rozbark, Prodziekan Wydziału Teatru Tańca w Bytomiu, wykładowca akademicki

Renata Piotrowska-Auffret
choreografka, członkini Centrum w Ruchu

Katarzyna Słoboda
kuratorka, badaczka tańca

Ada Steinke
tancerka

Anna Straczyńska
choreograf, pedagog

Sylwia Kalisz-Mróz
pedagog tańca I teatru

Paulina Święcańska
tancerka, choreograf, producentka tańca

Monika Węgrzynowicz
tancerka, pedagog tańca

Iwona Wojnicka
choreograf, badaczka tańca
Komisja Rewizyjna Forum Tańca

Bartosz Woszczyński
choreograf, dyrektor artystyczny B’cause Dance Company i prezes Fundacji B’cause

Marek Zadłużny
choreograf, badacz tańca, wykładowca akademicki

Agata Życzkowska
aktorka, choreograf, producentka tańca

Anna Banach
badaczka tańca, krytyczka tańca, wykładowca akademicki

Aleksandra Bożek-Muszyńska
improwizatorka, współtwórczyni kolektywu "Holobiont"

Tomasz Ciesielski
tancerz, choreograf, badacz tańca, wykładowca akademicki

Joanna Chitruszko
tancerka, kurator, dyrektor festiwalu Kalejdoskop

Joanna Czajkowska
tancerka, choreograf, Sopocki Teatr Tańca

Agata Domalska
producentka tańca

Patryk Durski
tancerz, choreograf

Karolina Garbacik
choreograf, dyrektor prywatnej szkoły baletowej, dyrektor festiwalu Kalejdoskop, wykładowca akademicki

Paweł Grala
tancerz, choreograf

Julia Hoczyk
badaczka tańca, krytyczka tańca, wykładowca akademicki

Maria Justyna
tancerka, aktorka, producentka

Ryszard Kalinowski
tancerz, choreograf, organizator Międzynarodowych Spotkań Teatrów Tańca w Lublinie, kierownik Lubelskiego Teatru Tańca
Zarząd Forum Tańca

Magda Jędra
tancerka, choreografka

Magdalena Jóźwik
badaczka tańca, krytyczka tańca, wykładowca akademicki

Katarzyna Kania
tancerka, choreograf

Adam Kamiński
kurator, Komisja Rewizyjna Forum Tańca

Natalia Kladziwa
tancerka, pedagog tańca

Daniela Komędera-Miśkiewicz
tancerka, choreograf

Regina Lisowska-Postaremczak
kuratorka, badaczka tańca

Małgorzata Matuszewska
tancerka, choreograf

Ramona Nagabczyńska
tancerka i choreografka / Centrum w Ruchu

Iwona Olszowska
tancerka, choreograf, pedagog, wykładowca akademicki

Wojciech Mochniej
tancerz, choreograf, wykładowca akademicki

Natalia Parczała
producentka tańca

Greta Polańska-Moidini
pedagog, choreograf, wykładowca akademicki

Marta Seredyńska
badaczka tańca, krytyczka tańca, kuratorka

Joanna Stasina
producentka tańca, managerka tańca
Komisja Rewizyjna Forum Tańca

Maria Stokłosa
choreografka, prezeska Fundacji Burdąg i członkini Centrum w Ruchu
Zarząd Forum Tańca

Izabela Szostak
tancerka, choreografka, członkini Centrum w Ruchu

Ilona Trybuła
tancerka, choreograf, wykładowca akademicki

Irena Wiktor
tancerka

Dominik Więcek
tancerz, choreograf, fotograf

Marta Wołowiec
tancerka, choreografka, pedagożka, kierowniczka Krakowskiego Centrum Choreograficznego

Łukasz Wójcicki
tancerz, choreograf, animator tańca

Olga Ziopaja
tancerka, choreograf, badaczka tańca